Kệ mica trưng bày

Công ty Thành Bửu nhận làm các loại kệ mica trưng bày sản phẩm
  • Kệ mica trưng bày điện thoại, smart phone, Iphone, Samsung, Nokia...
  • Kệ mica trưng bày mắt kính
  • Kệ mica trưng bày nữ trang
  • Kệ mica trưng bày mỹ phẩm, son môi, sơn móng tay ...
  • Kệ mica trưng bày bóp, ví, giày dép, rượu, sách, bút ...
  • Các loại kệ mica để tờ rơi, brochure, leaflet, card visit
  • Thiết kế các loại kệ mica trưng bày theo mẫu và yêu cầu riêng của từng khách hàng

    Showing 11–15 of 15 results