Hòm phiếu, thùng phiếu mica

  • Nhận làm thùng phiếu micahòm phiếu mica với kích thước 20x20x20,30x30x30 .... hoặc theo kích thước yêu cầu của khách hàng
  • Nhận làm thùng phiếu micahòm phiếu mica trong hoặc mica màu, dán decan theo yêu cầu, có rãnh nhét phiếu, có cửa, có ổ khoá ....

Showing all 5 results